Festningsbyen gir penger til brannsikring

Få byer har vel vært herjet av brann så mye som den lille byen bak vollene. Helt fra 1500-tallet har branner ødelagt store deler av Fredrikstad, og totalt har byen brent ned seks ganger. Den tette trehusbebyggelsen gjør at det er helt nødvendig å sikre gårdene for brann, og Festningsbyen har siden dannelsen deltatt i dette arbeidet. Foreningen Gamle Fredrikstad, som et av Festningsbyens medlemmer, sitter i brannsikringsutvalget, og er sammen med kommunen med på å utarbeide løsninger som er tilpasset de enkelte gårder. Overskuddet til Festningsbyen går også til brannsikring, og 19. oktober i år hadde styreleder Christian Andreas Berg gleden av å kunne overrekke 100.000 kroner til brannsikringsprosjektet. Totalt har Festningsbyen bidratt med 200.000 kroner, og vi har ikke tenkt til å gi oss med det første; dette temaet er alltid aktuelt, og kan aldri legges vekk. Dersom du ønsker å bidra til brannsikringsarbeidet kan du ta kontakt med Festningsbyen på 69 32 28 13. Her kan du lese Demokratens artikkel om Festningsbyens bidrag til brannsikring. Bildet er tatt av Harald Fossen.

Leave a Reply

Flickr